Omega Suverän, militärklocka från Omega till Sverige

2 004,83 $