Bergeon verkhållare, 4040

28,70 $

Bergeon verkhållare universal, vändbart, 20 – 43 mm i diameter