Snabb leverans med PostNord eller DHL ExpressSkickar försäkrad frakt över hela världen×

För alla Er som tänkt att Ni skall inhandla en vintageklocka av rang behöver dels lite begrepp och dels lite kunskap. Det finns många fallgropar och tyvärr kan det sluta med att man betalar mycket pengar för en klocka som är värd mindre än hälften. För att göra det enkelt ger Marcels Watch Group ett par pointers att tänka på när det kommer till köp av vintageklockor.

”Franken-ur”

eller den engelska översättningen ”Frankenwatch” är ett begrepp som betyder att man sätter ihop flera olika delar från olika klockor till en hel och fungerande klocka. Detta är ett vanligt sätt för att laga gamla klockor det är svårt att hitta reservdelar till, dock är det inte det mest tillförlitliga då olika delar passar olika bra med varandra. Problem uppstår när någon tar delar från, förvisso lika stora, urverk med olika kaliber och sätter ihop. De må fungera för stunden men precis som Frankenstein blir det inte helt bra. Bästa sättet att undvika detta är att se att den kaliber som sitter i sin klocka matchar den modell som man tittar på. Stämmer det går du vidare och tittar på hur färgmatchningen ser ut (metallen bör ha näst intill identisk färg (undantag kan givetvis förekomma)). Efter det kontrollerar man texterna, t.ex. ett Omega CAL 564 bör inte ha text som anger annat än ”24 jewels”. För detta krävs lite mer kunskap om varje urverk.

”Re-dial”eller ”Re-printed”

vilket betyder omtryckt. Urtavlan är en av de mest värdefulla delar på en äldre klocka. Är den omtryckt eller restaurerad tappar tyvärr hela klockan värde. Många jobbar idag med att trycka om urtavlor men sällan blir det lika bra som originalet och oftast går det att upptäcka. Några pointers för att kunna upptäcka re-dials är:

  1. Kolla siffrorna och bokstäverna i samtliga tryck, ser de likadana ut genom hela klockan?
  2. Titta på indexmarkeringarna, är de jämna med jämna mellanrum mellan alla och sitter markeringen rakt framför indexet?
  3. Ser texter ut att vara centrerade i förhållande till övriga delar på tavlan eller verkar de gistna och skeva?

”Polerade boetter”

är boetter som lätt slipats för att få bort repor och andra användningsspår. Det kan vara ok när det är gjort av tillverkarens auktoriserade verkstad. Problematik med polering uppstår när klockorna råkar poleras för hårt. Storleken samt former kan bli ganska påverkade av polering och självklart tunnas eventuella märkningar (boettnummer, serienummer, etc.) och logos ut vid en polering vilket ej är önskvärt.

Bedömning av skick

Sedan 2019 har Marcels Watch Group efter flera år introducerat sin gradering av en klocka som leder fram till en sammantagen grad från GRADE AAA till GRADE F. Bedömningen går till så att urtavlan bedöms i färg och skada. Boetten bedöms i skada. I den sammantagna bedömningen spelar saker som originalglas, originalarmband och originalspänne roll. Det spelar också roll om visare och urtavla är relumed, renoverad eller varierar i skick.

Urtavlans färg

Urtavlans grundfärg är så klart eftersträvansvärd. De flesta urtavlor har en gång i tiden behandlats med en klar lack vilken var mer eller mindre resistent mot fukt och solljus. Endera kunde få lacken att krackelera, missfärgas eller rent av släppa. Vi bedömer urtavlans färg utifrån hur nära den ursprungliga och initiala färgen som urtavlan hade. Bedömningen görs i ljus motsvarande normalt dagsljus och graders enligt skalan från vänster till höger där ”Riverside” är så nära originalfärgen som går.

Riverside – Ingen eller obetydlig missfärgning
Top Wesselton – Minimal missfärgning åt urtavlans originalfärg vilket gör den svårsedd
Faint – Mindre missfärgning som uppenbart förändrar urtavlans originalfärg
J-Plus – Tydlig missfärgning men som ej skär sig med urtavlans originalfärg
VLY – Tydlig missfärgning som är ojämn, flammig eller skär sig med urtavlans originalfärg

Urtavlans skick

Urtavlans skick bedöms utifrån skador som finns på urtavlan samt om den blivit renoverad. En renoverad urtavla kan aldrig få högsta betyg i skick oavsett hur bra skicket är. Skicket bedöms under 5 gångers förstoring och det som tittas efter är lackskador, skador som gått igenom lacken och eventuella skador på index visare. Bedömningen ger ett utfall där ”Flawless” innebär att urtavlan är helt- eller näst intill helt felfri. Små lackskador som framträder lite under 5 gångers förstoring men i stort sett är omöjliga att se vid normal storlek kan t.ex. bortses ifrån. Visare bedöms inte lika strängt då de går att byta ut medan index utgör en del av urtavlan. Bedömningens görs i dagsljus med en lupp med styrkan 5X och ger utfallen enligt nedan.

”R” framför någon grad innebär att urtavlan är renoverad, omtryckt eller delvis renoverad.

Flawless – Felfri utan förstoring men obetydliga ytskador kan skönjas vid 5X
VVSD – Mycket små skador som endast är ytliga och alltså ej skadat själva urtavlan eller dess färg utan endast klarlacken
VSD1 – Små skador som kan ha penetrerat klarlacken men som är svårupptäckta
VSD2 – Något större eller mer påtagliga skador som syns utan förstoring
DG1 – Urtavlan har tydliga skador, fläckvis eller enstaka
DG2 – Urtavlan har genomgående tydliga skador

Boettens skick

Boetten bedöms utifrån repor, skador och form. En boett på en vintageklocka har oundvikligen spår av användning varför den aldrig kan vara perfekt. Bedömningen görs på polerade såväl som opolerade boetter där ”NP” indikerar ”Non-polished” eller opolerad och ett ”P” innan bedömningen indikerar att boetten någon gång varit polerad utifrån skicket på den. Bedömningen mynnar ut i någon grad enligt beskrivningen nedan.

Boetten bedöms utifrån repor, skador och form. En boett på en vintageklocka har oundvikligen spår av användning varför den aldrig kan vara perfekt. Bedömningen görs på polerade såväl som opolerade boetter där ”NP” indikerar ”Non-polished” eller opolerad och ett ”P” innan bedömningen indikerar att boetten någon gång varit polerad utifrån skicket på den. Bedömningen mynnar ut i någon grad enligt beskrivningen nedan.

”P” framför någon grad innebär att boetten är polerad.

NP-SurfaceP – Endast ytliga smårepor i form av hairlines och smärre repor från bettöppning. Sådana repor som går att polera bort utan förändra formen på boetten avsevärt-
NP-Trace – Spår av användning finns, lite till normal slitagenivå
NP-DG – indikerar att boetten motsvarar någon av de föregående skicken men har en eller flera tydliga skador så som t.ex. ett jack, buckla eller djupare repa
NP-S-Loss – Indikerar att boetten motsvarar någon av de två första graderna men har blivit polerad eller välanvänd så den tappat formen något (vassa kanter har t.ex. blivit mjukare.
Heavy-D – är en kraftigt skadad boett med fler djupare skador, Kommer vid en polering leda till att boetten tappar mycket form.

Sammantagen bedömning

Den sammantagna bedömningen ger sedan ett utfall där AAA är bäst och F sämst. Kriterierna följer nedan.

AAA – Samtliga tre bedömningsgrunder ovan ligger inom de två bästa bedömningarna varav inom en ligger den minst på den översta. Utav krona, armband, glas och spänne ska minst tre vara original eller utbytt mot annan del från tillverkaren. Intrycket av klockan är mycket bra till felfritt.

AA – Samtliga tre bedömningsgrunder ovan ligger inom de två bästa bedömningarna varav inom en ligger den minst på den översta. Utav krona, armband, glas och spänne ska minst en vara original eller utbytt mot annan del från tillverkaren. Intrycket av klockan är mycket bra.

A – Samtliga tre bedömningsgrunder ovan ligger inom de två bästa bedömningarna varav inom en ligger den minst på den översta. Utav krona, armband, glas och spänne ska minst en vara original eller utbytt mot annan del från tillverkaren. Intrycket av klockan är mycket bra.

BA – Samtliga tre bedömningsgrunder ovan ligger inom de två bästa bedömningarna. Utav krona, armband, glas och spänne kan vara utbytt mot annan del som ej är från tillverkaren, dock ska minst en vara från tillverkaren. Intrycket av klockan är mycket bra men med användningsspår.

B – Samtliga tre bedömningsgrunder ovan ligger inom de tre bästa bedömningarna varav minst en ligger inom de två översta. Utav krona, armband, glas och spänne kan vara utbytt mot annan del som ej är från tillverkaren. Intrycket av klockan är bra men med användningsspår.

C – Samtliga tre bedömningsgrunder ovan ligger inom de fyra bästa bedömningarna varav minst en ligger inom de tre översta. Utav krona, armband, glas och spänne kan vara utbytt mot annan del som ej är från tillverkaren. Intrycket av klockan är bra men med tydliga användningsspår.

F – Intrycket av klockan är mycket sliten.