Vintage Omega, 9825535 ”salmon dial”, 1940

1 326,98 $