Vintage Seiko, 7625-1993, 1968

622,08 $

Out of stock