Vintage Seiko 66-9990, 1961

340,12 $

Out of stock